geregistreerd kassasysteem
Circulaire FOD Financiën Horeca Geregistreerde kassasysteem GKS Lexalert.
Indien op een bepaald tijdstip een belastingplichtige beslist zijn geregistreerd kassasysteem of zijn volledige activiteit te verkopen, over te laten, stop te zetten, dient hij de nieuwe eigenaar van het geregistreerde kassasysteem te registreren via dezelfde webapplicatie website FOD Financiën financien.belgium.be E-services Registratiemodule Geregistreerd Kassasysteem.
kassasysteem
bol.com Het geregistreerd kassasysteem in de horeca 9789046583036 Sven Reynders Boeken.
gids te zijn voor alle gebruikers die met het geregistreerd kassasysteem in de horecasector in aanraking komen. Dit zijn in eerste instantie uiteraard de horeca-uitbaters zelf, maar ook hun boekhouders, accountants, adviseurs en raadgevers en de producenten en verkopers van het geregistreerd kassasysteem in de horeca.
mazouttank opvullen met zand
KMO Geregistreerd kassasysteem voor horeca Deloitte Belgium Accountancy Deloitte Fiduciaire Insights.
Life at Deloitte. Geregistreerd Kassasysteem GKS voor horeca. Naar aanleiding van de BTW-tariefverlaging van 21% naar 12% voor restaurant en cateringdiensten is vanaf 1 januari 2015 het Geregistreerde Kassasysteem GKS verplicht ingevoerd voor de hele horecasector. Het niet voldoen aan de verplichtingen zal zwaar beboet worden.
kassasysteem
Persmededeling ivm geregistreerd kassasysteem ACV VOEDING EN DIENSTEN.
Persmededeling ivm geregistreerd kassasysteem. Persmededeling ivm geregistreerd kassasysteem. De Minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding neemt kennis van het arrest van de Raad van State m.b.t. het Geregistreerd Kassasysteem GKS. Minister Johan Van Overtveldt: De Raad van State maakt bezwaar bij zowel de wettelijke procedure als het gelijkheidsbeginsel uit de wetgeving die dateert van de vorige legislatuur.
Registratiemodule Geregistreerd Kassasysteem GKS FOD Financiën.
U bent hier. E-services Registratiemodule Geregistreerd Kassasysteem GKS. Registratiemodule Geregistreerd Kassasysteem GKS. Via deze toepassing kunt u voldoen aan de registratieverplichtingen voor de geregistreerde kassasystemen GKS. Dat betekent dat deze toepassing toegankelijk is voor zowel horeca-uitbaters, producenten, invoerders en/of verdelers van GKS-onderdelen.
De invoering van het geregistreerd kassasysteem.
Het gebruik van het geregistreerd kassasysteem GKS zorgt voor heel wat vragen. Hier vindt u de antwoorden. Elke horecaonderneming die meer dan 10 % van zijn omzet haalt uit het serveren van bereide maaltijden die ter plaatse worden geconsumeerd, moet gebruikmaken van het geregistreerd kassasysteem.
Geregistreerd Kassasysteem: een noodzaak voor jouw vereniging? Dynamo Project.
Het blijft echter nog even uitkijken, want mogelijk wordt door allerhande praktische problemen last minute toch nog uitstel verleend voor het invoeren van dit geregistreerd kassasysteem. Hou dus zeker onze website in de gaten voor de meest recente informatie hierover!
Geregistreerd Kassasysteem Steunpunt Hoeveproducten Actueel. Steunpunt hoeveproducten.
Het Geregistreerde Kassasysteem GKS is verplicht voor iedereen die minstens 10% van zijn totale verkoopsomzet haalt uit het aanbieden van maaltijden via restaurant of cateringdiensten ter plaatse. In de praktijk gaat het meestal om hoeveproducenten met een verbruikszaal en/of terras waar mensen kunnen eten.
Geregistreerd kassasysteem.
Home Geregistreerd kassasysteem Geregistreerd kassasysteem. 24 06 16. Invoering Geregistreerd kassasysteem: investeringsaftrek voor digitale vaste activa pleister op de wonde. Belastingplichtigen die onder de GKS-verplichting vallen, werken normaal gezien sinds. 19 02 15. Geregistreerd Kassasysteem toleranties. In principe zijn exploitanten van een inrichting waar regelmatig maaltijden.
Volledig Geautomatiseerd Kassasysteem AST Kassasystemen.
Beoog je een volledig geautomatiseerd geregistreerd kassasysteem of een elementair goedkope kassa? Wil je een kassa kopen, leasen of huren? Dan kan je zeker terecht bij ons! Contacteer hiervoor het nummer 037796215 en maak gebruik van AST-kassa-Financial Lease. Nagenoeg altijd krediet verlenend én uniek binnen Europa!
Van Coile Partners Het geregistreerde kassasysteem.
Daarom aanvaardt de administratie de volgende afwijkende regeling: Er hoeft geen kasticket van een geregistreerd kassasysteem uitgereikt te worden bij de voltooiing van de dienst wanneer dit praktisch niet mogelijk is, op voorwaarde dat de handeling op voorhand werd geregistreerd op het kassasysteem ter waarde van de offerte, bestelbon of geschatte waarde en dat eventuele correcties als eerstvolgende handeling na het evenement worden geregistreerd op het kassasysteem.
Geregistreerd kassasysteem: verplichting voor clubs met cafetaria? Vlaamse Judofederatie.
Home Clubs Ondersteuning Clubmanagement Financiën Geregistreerd kassasysteem Geregistreerd kassasysteem: verplichting voor clubs met cafetaria? Deel deze pagina.: Geregistreerd kassasysteem: verplichting voor clubs met cafetaria? Dienstverstrekkers van maaltijden moeten vanaf 1 januari 2016 met een geregistreerd kassasysteem GKS werken, indien men minstens 10% van de omzet uit restaurant en cateringdiensten haalt.

Contacteer ons