geregistreerd kassasysteem horeca
kassasysteem
kassasysteem
Verplicht gebruik van de geregistreerde kassa in de horeca in België.
Verplicht gebruik van de geregistreerde kassa in de horeca in België. Kassasysteem van Syx Automations ter certificering aangeboden aan de Federale Overheidsdienst Financiën. Binnenkort zullen Belgische horeca-uitbaters gebruik moeten maken van een elektronische, geregistreerde kassa. Op die manier wil de overheid fraude en zwartwerk tegengaan.
opleiding tot geregistreerd coach
Horeca kassasystemen Eres nv.
Geregistreerde / gecertificeerde Horeca Kassasystemen. Het gebruik van de geregistreerde kassa is verplicht voor iedereen die maaltijden aanbiedt restaurant of cateringdiensten voor verbruik ter plaatse. In de praktijk gaat het meestal om horecazaken met een verbruikszaal, zoals ijssalons, frituren, broodjeszaken, bakkerijen waar mensen ter plaatse kunnen eten.
SEO
Overuren in de horeca: FAQ ABM.
Werknemers in de horeca hebben hierdoor recht op een fiscale vrijstelling voor 300 of 360 overuren per jaar als die niet gerecupereerd worden. Ook deze maatregel heeft de fiscus in een FAQ toegelicht. Hoe wordt bepaald of de vrijstelling geldt voor 300 of 360 uur? Het maximum van 360 uur is van toepassing als de werkgever een witte kassa gebruikt. Als de werkgever geen witte kassa heeft, is het aantal overuren onder deze regeling beperkt tot 300 uur. Als het geregistreerd kassasysteem GKS tijdens het jaar wordt geïnstalleerd.:
boekhouder merksem
Geregistreerde-kassasysteem.
De VSC kun je pas aanvragen bij de FOD Financiën na effectieve levering van de kassa en de FDM in je zaak. Wil je tijdig de VSC en bijbehorende codes ontvangen, betekent dit dat je ervoor moet zorgen ten laatste 2 weken voor de uiterlijke implementatiedatum een FDM en kassa in je zaak te hebben.
teambuilding activiteiten
De lang verwachte circulaire inzake de witte kassa gepubliceerd.
Over het geregistreerd kassasysteem de witte" kassa" is de laatste jaren al veel inkt gevloeid. In ruil voor een tariefverlaging voor restaurant en cateringdiensten naar 12 % i.p.v. 21 % dranken uitgezonderd, werd vereist dat horecazaken met een geregistreerd kassasysteem zouden gaan werken om zo de fraude in de sector tegen te gaan.
Online geld lenen
Geregistreerde-kassasysteem in de horeca Vlaanderen.be.
Geregistreerde-kassasysteem in de horeca. Lees deze pagina voor. Om btw-fraude tegen te gaan, moeten bepaalde horecazaken met een witte kassa werken. Het geregistreerde-kassasysteem GKS houdt alle bewerkingen bij die in de kassa worden ingevoerd. een controlemodule black box. een gepersonaliseerde kaart, de Vat Signing Card VSC of gewoon de smartcard. Alle onderdelen van het geregistreerde-kassasysteem zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: het kassasysteem werkt niet zonder controlemodule black box en de controlemodule werkt niet zonder VAT Signing Card.
Horeca at work: Loonlastenverlaging voor de horeca De dagelijkse registratie van werknemers Sociale Zekerheid.
Loonlastenverlaging voor de horeca: een praktische gids De dagelijkse registratie van werknemers. Een belangrijke voorwaarde voor de toekenning van de lastenverlaging voor vaste werknemers is de dagelijkse registratie van alle vaste werknemers die aanwezig zijn in de onderneming. Deze registratie is mogelijk via de geregistreerde kassa en/of een alternatief systeem ontwikkeld door de RSZ dat gerelateerd is aan Dimona. Registratie via de kassa. Het begin en einduur van de aanwezige vaste werknemers wordt geregistreerd zoals een verkoop, met behulp van een Arbeid IN/Arbeid OUT-toets en met vermelding van het Identificatienummer van de Sociale Zekerheid INSZ.
Detail nieuwsflash: Binnenkort geldboete bij niet gebruiken van het geregistreerd kassasysteem en niet uitreiken van een kasticket in horeca?
Binnenkort geldboete bij niet gebruiken van het geregistreerd kassasysteem en niet uitreiken van een kasticket in horeca? Categorie: Sociaal Datum: 3/02/2017. Deze pagina in het Frans. Stel uw vraag. No form loaded. No form loaded. U ontvangt nog geen nieuwsflashes?
Advocatenkantoor Knaeps Fiscaal recht Witte kassa voor alle horeca?
De Raad volgt daarmee het advies dat de auditeur van de Raad van State al in september had gegeven na een klacht van de vzw Horeca Limburg. Het KB van 15 december 2013 voert een geregistreerd kassasysteem witte kassa in voor exploitanten van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt en traiteurs die regelmatig cateringdiensten verrichten.
De invoering van het geregistreerd kassasysteem.
Ook Ho.Re.Ca Vlaanderen informeert via haar website. Hebt u vragen over het geregistreerd kassasysteem? Ga naar de website van de FOD Financiën Wilt u de informatie van Ho.Re.Ca Vlaanderen raadplegen? Ga naar de website van Ho.Re.Ca Vlaanderen. Lees meer over: horeca.
Doelgroepvermindering vaste werknemers in de horeca-Federaal Agentschap Innoveren en Ondernemen. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning. vlaio-loading-full.
voor alle personeelsleden die werken in een vestigingseenheid waar er een horeca-activiteit wordt uitgevoerd in de brede zin van het woord dus ook voor werknemers die niet ressorteren onder het paritair comité van de horeca dagelijks begin en einduur van de aanwezigheid registreren via het geregistreerd kassasysteem of het alternatieve systeem van aanwezigheidsregistratie ASA.
Boetes bij niet gebruiken kassasysteem Horeca is mijn passie Blog Tom De Pauw.
De ministerraad keurde een ontwerp KB goed dat de geldboetes vaststelt bij het niet gebruiken van het geregistreerd kassasysteem en het niet uitreiken van kassatickets. Het ontwerp preciseert de omstandigheden waarin een boete kan worden opgelegd voor het niet bezitten of niet gebruiken van een geregistreerd kassasysteem in de horeca.

Contacteer ons